Narenciye sulama

Su azlığı, su fazlalığı ve suya bağlı tuzluluk narenciye üretimini etkileyen üç olumsuz olgudur. Sulama uygulamaları bu olumsuzlukları azaltır veya artırır.

Yetersiz sulamadan kaynaklanan olumsuzluklar :

İlkbaharda olacak yetersiz sulama ile yeşil (vegetativ) aksamın büyümesinde yavaşlama görülür. Genç ağaçların, fidanların büyümesi daha kötü etkilenir.

Nisan-Temmuz arasında susuzluk çekilirse meyve miktarı azalır, erken meyve büyümesi olumsuz etkilenir.

Mayıs-Haziran arasında yeterli su verilmezse yüksek miktarlarda meyve dökülmesi olur. Meyvenin büyümesi olumsuz yönde etkilenir.

Temmuz dan sonra olacak yetersiz sulama ile meyve büyümesi engellenir.

* Yetersiz su verimi olumsuz etkiler. Verimin düşük olmasının az meyve tutumundan mı yoksa küçük meyve oluşumundan mı kaynaklandığı susuzluğun ne zaman başladığı ile ilgilidir.

*Yetersiz su meyve kalitesini olumsuz etkiler.

Tuzluluktan kaynaklanan olumsuzluklar:

* dengesiz bitki beslenmesi

* özellikle ilkbaharda yaprak dökümü

* yeşil aksamın çok az gelişmesi

* meyve miktarında ve verimde düşüş

Fazla sulamadan kaynaklanan olumsuzluklar:

Fazla sulama bir defada çok su vermekle veya çok su vermekle oluşabilir.Fazla su narenciyede kök çürümelerine, bunun sonucu olarak da ağaçların yeterli beslenmemesine sebep olur. Meyve miktarı azalır, yeşil büyüme durur, ağaç sağlığı bozulur.

Taban suyu 0,8-1,0 m arasında ise kökler yeterli gelişme derinliği bulamaz. Daha yukarıdaki kökler de taban suyunun buharlaşması sırasında yukarı doğru taşınan tuzlardan olumsuz etkilenir. Taban suyunun yüksek olduğu alanlarda yeterli drenajın tesisi şarttır.

Damlama sulama

Sulama zamanlaması ve kullanılacak su miktarı:

Sulama aralıkları ve bir defada verilecek su miktarı öncelikle toprak yapısı ile ilgilidir. Kumsal topraklara killi topraklara göre bir defada daha az su verilir, ancak sulama sıklığı daha fazladır.Toprak yapısı bir laboratuara tain ettirilmeli, toprağın su tutma kapasitesi hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

30 cm - 60 cm ve 90 cm derinliklerdeki durumu gösteren tensiometreler kullanılmalıdır. Derin, kumsal toprakta tensiometre -30 kPa - -40 kPa gösterdiğinde sulama yapılır, sulama sonunda tensiometre yaklaşık -8 kPa yı gösterir.

Kumsal bir toprakta, su tutma kapasitesi gereği, 35 mm/m su gerekiyorsa ve kök derinliği 70 cm ise bir defada verilmesi gereken su => 35 mm/m x 0,7 m = 24,5 mm dir.Verilecek suyun miktarını ayarlayabilmek ve eşit dağılımını sağlayabilmek için damlama sistemleri kullanılmalıdır.